نرم افزار BPMS
نرم افزار BPMS
نرم افزار BPMS
نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه
نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه
نرم افزار مالی اُرُد
نرم افزار مالی اُرُد
نرم افزار مدیریت قراردادها پیمان
نرم افزار مدیریت قراردادها پیمان

محصولات ورجاوند

علل و زمینه تاسیس شركت مهندسی نرم افزار فراتحلیل‌گران ورجاوند به بیش از یک دهه سابقه فعالیت گروه موسسین شركت در حوزه‌های مهندسی نرم‌افزار، هوش مصنوعی و شبكه‌های كامپیوتری در بخش‌های خصوصی و دولتی باز می‌گردد. در سال ۱۳۸۵ ایده اصلی تاسیس این شرکت، با هدف پیشرفته‌ترین نرم افزار ایران در زمینه‎‌های مهندسی، اداری و مالی به همراه بهترین خدمات پشتیبانی نرم افزارهای تولید شده شکل گرفت. لذا در آبان ماه سال ۱۳۸۶ و در پی اهداف یاد شده شركت مهندسی نرم افزار فراتحلیل‌گران ورجاوند تاسیس گردید.

لیست مشتریان

مقالات برگزیده